Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1714


Zie Wedergrate nr. 384 folio 222

10.02.1714 : de kinderen en erfgenamen van wijlent Adam De Naeyer x Marie Walckiers te weten

1) Sr. Adriaen De Naeyer borghmeester der prochie van Meerbeke
2) Sr. Philibert De Naeyer
3) Petronella De Naeyer geassisteert met haer soone Adam Bellemans insetene der prochie van Kester

verkopen aan Jan Praet fs. Jans jonkman tegenwoordig wonend in Antwerpen voor hem of sijn commant die hij declareert te weesen Geeraert De Naeyer :

onse vercoopers paerten ende deelen in :

1) een meersch te Eychem geheeten den Peerdenmeersch groot int geheele 192 roeden
- oost Guilliam Mertens
- suyt de Reijte
- Geeraert De Naeyer
- noort de straete

2) een partij Xlant op het Damvelt groot int geheele 75 roeden
- oost Geeraert De Naeyer
- suyt het cloostergoet van Beauprez
- west Sint Jans ten Dullen in Ghendt
- noordt den wagenwech

3) partij Xlant op het Eychemvelt groot int geheele 150 roeden
- oost Sinte Jans ten Dullen
- suyt het goet van Hangereel
- west Frans Prieels
- noort den voetwegh

4) partij Xlant op den Hooghcauter groot int geheele 125 roeden
- oost en suyt Sint Jans ten Dullen
- west mijnheer van Dijcke
- noort de haeghe van het Muylemvelt

5) idem Xlant op selve Hooghcauter groot int geheele 200 roeden
- oost het goet van Beauprez
- suyt het goet van de Weduwe Mijnheer Vander Beken
- west den wagenwagh loopende naer Muylem
- noort Joos De Grave

6) partij Xlant in de prochie van Oultre op de voorste Hooghcauter groot int geheel 180 roeden ofte een hout half bunder ( lees : een oud half bunder )
- oost den Smallen meersch
- suyt Christiaen De Meijer
- west Pieter Daem fs. Joos
- noort Sint Jans ten Dullen

7) ten lesten partij Xlant ook in Oultre op den Grooten Peusel groot int geheele 106 roeden
- oost de wed. Jacques Viseur
- suyt Geeraert De Naeyer
- west Frans Vande Maele
- noort dhoors Daneel Walckiers

Alle partijen aen ons gedevolveert bij den doot van wijlen onse ouders sijnde alsnoch tusschen ons " indivis "

Deze koop is geschiet voor 775 R courant gelt , den schellinck tot 7 stuivers

Het vervolg van deze akte is in 1733 als deze verkoop bevestigd

Present op 21.03.1733 : de meier , Jan De Maeseneer en Laureijs Van Oudenhove schepenen

Redactie : in 1733 is de eigenaar Ludovicus De Witte fs. Geeraerts schoonzoon van Geeraert De Naeyer


28.03.1714 : Pieter Bogaert x Anneken De Duffeleer verkopen aan Guilliam Mertens fs. Carolus

108 roeden meersch in AP in de Cleijnen Steenmeerschwinckel
- oost Frans Maes
- west den Dender ofte riviere
- suyt de Grooten Steenmeerschwinckel
- noort de cooper

waarvan 8 roeden liggen in den Dam in de oostsijde tot aan de Rijte

voor 28 S / roede met heerlijke rente van een sister haver en een cappoen capittelrente van Nijvel

Deze akte werd genoteerd in de schepenbrieven op 16.09.1717

Present op 16.09.1717 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Vander Schueren en Cornelis De Maeseneer schepenen


24.09.1714 : voor Jan Lauwaert officier :

Sr. Joseph Vander Biest tot Ninove verkoopt aan Adriaen De Mol fs. Arents :

2 dachwant lant in AP op den Holput
- oost Sint Jansgoet
- suyt kerckengoet van AP
- west goet van thof te Angereel
- noort Peeter Macharis

Deselve partije aan de verkoper competerend bij koop van Joanna Vanden Dorpe wed. wijlent Cornelis De Waeghenier tot Aelst

Dit voor 195 R couant waarvan de koper reeds 96 R heeft betaald en de resterende 99 R heeft omgezet in een jaarlijkse rente van 6 R 3 S 1 blanck sjaers

Dus Adriaen De Mol fs. Arents erkent rente aan Sr. Josep Vander Biest en is beseth op de voorste 2 dachwant

Geregistreerd op 09.01.1735