Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1712
 


17.12.1712 : Jan Van Parijs insetene van Ninove verkoopt aan den Eersaemen Guilliam Mertens pachter tot AP :

50 roeden meersch in De Kessenmeersch
- oost des coopers ander erve
- west de Dender
- suyt de abdije van Beauprez ofte Jan Bogaert
- noort de straete

belast met een half sister haver aan klooster van Nijvel

Dit voor 15 R courant

Present op 19.11.1718 :  Joannes Vander Mijnsbrugghen meier anno 1718 , Cornelis De Maeseneer en Geeraert De Naeyer schepenen ( genoteerd in 1718 op één der laatste folio's van Wedergrate register nr. 381 )


26.12.1712 : Sr. Jan Van Vaerenberch oud-meier van LvW verkoopt aan Sr. Joseph Vander Biest " coopman en borgher tot Ninove " :

140 roeden land in AP op de Luijpendael
- noort het goet van Angereel
- geen verdere beschrijving

dit voor 10 S / roede

Present op 13.10.1716 : de meier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens junior schepenen