Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1710
 


03..03.1710 : Rochus Telle als hem sterk makend over de weese Pieter Sonck ,
Wed. Domijn De Witteleer haar sterk makend over haar kinderen met als bijstaande voogd Frans Jacquemijns
Frans De Smet hem sterk makend over zijn kinderen


allen hoirs ten sterfhuize van wijlen Pieter Sonck verkopen aan Anthoon Vanden Neste :

95,50 roeden land in AP op het Beeckvelt
- noort Laureijs Vanden Dorpe erve
- suyt en west derve van Baudewijn Van Overstraten

dit voor 10,5 S / roede

ondertekend door Rocus Antonius Telle , Anthoon Vanden Neste die verklaart niet te kunnen schrijven met een merck , Marie Sonck en Franciscus De Smet alle hoirs van Pieter Sonck

en heeft Rocus Antonius Relle als voogt van de weesen van Danneel Sonck en Jan Relle comparerende voor schepenen van LvW deze verkoop bevestigd

Genoteerd op 19.09.1715 : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , Lieven Mertens borghmeester , Michiel Rochele en J. Lemmens schepenen