Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1709
 


25.11.1709 : Adriaen Janssens van Tollebeke in land van Henegauwe als voogd van de weeskinderen nagelaten door zijn broer Jan Janssens x Joanna De Bodt beiden overleden in AP en dat aan dezelfde weesen en ook aan Jan Daem in huwelijk geweest met dezelfde Joanna De Bodt is competerende :

een behuysde hofstede groot 2 dw. gelegen in AP
- oost de beke
- west de strate
- suyt de cheijnsgoederen
- noort Philips Pierens

bij de overleden ouders van de weesen gekocht van Geeraert Cosijns en over welke koopsom de hoors nog ten achter zijn aan Geeraert Cosijns de som van 200 R en dit aan 5 %

De hoors worden bedreigd door verkoop bij decrete en daarom vragen ze de toestemming om deze hofstede te verkopen

Ondertekend door de voogden Adriaen Janssens en Jan Daem en Procureur Jan Van Heghe

Present : Peeter Philippe Bonjours , Pauwel De Dijn en als present ondertekend Pieter Pleck  ( genoteerd in 1725 )