Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1707
 


08.10.1707 : Sr. Jan Van Vaerenberch oudt-meier van LvW  had verkocht aan Pieter Vander Poorten fs. Laureijs :

1) 1 dw. lant op de Veijtsberch
- oost cloostergoet Ninove
- west Nicolaes Cosijns
- noort Jan Praet

2) 65 roeden lant op het Meulevelt
- oost en noort Guilliam Van Heghe
- suyt en west cloostergoet Ninove

3) een meersch te Craningen ofte Neerstrate
- oost Dhr. Pieter Macharis
- suyt de reijte
- west Nicolaes Cosijns nu Peeter Van Muylem
- noort de strate

dit voor een erfelijke rente van 6 R sjaers / 16de penninck / beseth op de voorste partijen

Present : J. Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Pieter Valcke schepenen

( genoteerd in Wedergrate nr. 381 tussen de schepenbrieven van het jaar 1718 )

Genoteerd in het register op 26.04.1718

Marge : anno 1771 heeft Christiaen Vander Poorten deze rente gelost aan de erfgenamen van wijlen Sr. Jaspar Van Herreweghen