Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1703
 


08.03.1703 : Joannes De Weghe procureur van lande van Wedergrate in naam van :

Vrouwe Marie Van Kerrebroeck douagiere van dheer Jr. Joannes Van Dijck licentiaet in de rechten en gepasseert in Brussel in 1700 verkopen aan Geeraert De Naeyer :

een weide gelegen te AP , geen locatie vermeld in de tekst

dit voor 40 R eens

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester, Cornelis De Maeseneer schepenen


28.06.1703 : Carel Crocksaet met hem ende bij sijne consente Anna Cosijns sijne huysvrouwe , mitsgaders Adriana Cosijns verkopen aan Louis Vander Schueren :

62,50 roeden op de Dendermeersch
- oost het goedt van het hof te Vrouwenhove ( Vroonenhove werd hier Vrouwenhove genoemd , red. )
- noordt Jan Cosijn
- zuyt het goedt van het hof te Angereel
- west het capittelgoedt van Nijvel

dit voor 36 R

de verkopers hebben zich ook sterk gemaakt over het 1/3de paert van hun broeder Merten Cosijns

Kopij van de staat van goed bij overlijden van Gillis Cosijns in 1672 , daar staat bij de erfgronden van de overledene vermeld :

4) 64,5 roeden op de Dendermeersschen
- oost tgoet te Vroonenhove ( slecht leesbaar )
- suyt tgoet van Angereel
- west capittel van Nyvel
- noort Jan Cosyns

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Pieter Buydens en Jan De Hauwer schepenen


28.06.1703 : Carel Crocksaet x Anna Cosijns mitsgaders Juffr. Adriaenken Cosijns "  gheestelijcke dochter " , en hun sterk makend over hun uijtlandtschen broeder Martinus Cosijns verkopen aan Mr. Jacques Viseur insetenen van Eychem :

een partij landt in Eychem op het Eychemvelt
- oost scoopers ander erfve
- zuydt de Wilder
- west Cornelis De Cueleneer
- noort het Armengoet van Ninove

groot in Eychemse mate 115 roeden en dit voor 10 S / roede

Deze partij is de verkopers toekomend uit hoofde van hun vader Gillis Cosijns

Present : zie supra , nu is Jan De Hauwer geschreven als Jan Dhauwer schepenen

Hiermee verdwijnt de tak van Gillis Cosijns uit Appelterre , red.  ( blijkbaar is Jan Cosijns fs. Gillis in de tussentijd overleden )