Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1701
 


23.06.1701 : Jan Van Wijnendaele x Anna Vander Poorten verkopen aan Pieter Buydens tot Apelteiren :

3 partijckens meersch in AP hun verstorven van wijlen Adriaen Vander Poorten fs. Jans vader van de voorseijde Anna

1) en 2) samen in één gelegen groot samen 112 roeden 2 voeten
- oost tgoet van Philips Vander Stricht
- suyt het capittelgoet van Nijvel
- west het kerckengoet van Apelteiren
- noort de rijte

3) 21 roeden meersch op de Dendermeersch
- noort tgoet van het hof te Angereele
- oost de Dender
- suytwest de weduwe Jan Vander Cleijen

dit alles is verkocht voor 10 S / roede

Present : de meier , Jan Van Bossuyt en Cornelis De Maeseneer schepenen


15.12.1701 : Frans Maes hem sterk makend over zijn minderjarige weesen geprocreeert staende huwelijck met Joosyne Mertens , Guilliam Mertens ,  Peeter en Gillis Vande Maele en hun sterk makend over hun broeder Jan Vande Maele verkopen aan Matthijs Mertens  :

1) Franchois Maes verkoopt een partij meers in de Lambroeck binnen AP gelegen
- oost de beke
- suyt Jo. Theresia Vander Beken
- west den Hoelputte
- noort dhoors Oostendorp

groot 115 roeden

dit voor 8 schelligen groot ten gelaege verteert

2) Guilliam Mertens een partije in de selve Lambroecken
- oost de Bertbroeck
- suyt de naervolgende partije
- west dhoors Oostendorp
- noort het Lambroeckstraetken

voor de som van 8 schellingen groot boven een rente van 5 groten sjaars aan de kerk van Eijchem

3) Pieter , Gillis Vande Maele en in naam van hun broer Jan een partije groot 117 roeden
- oost het Berbrouckvelt
- suyt Juffr. Theresia Vander Beken
- west het beecxken
- norot de voorgaende partije en dhoors Oostendorp

voor de som van 10 R

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Heghe , Joos Van Vaerenberch , Pieter Buydens als burgemeester en schepenen


15.12.1701 : Juffrouw Justine Van Oostendorp geeft procuratie aan Martinus Lemmens om te verkopen aan Matthijs Mertens :

een partij meersch genoempt " de Lambroecken " groot 129 roeden salvo justo
- oost tegen scoopers erve
- suyt den selven
- west den hoelput
- noort het Lambroeckstraetken

dit voor 9 R permissiegelt boven de lasten van de openstaende settingen mitsgaders de heerlijke renten

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch en Cornelis De Maeseneer schepenen