Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1700
 


06.02.1700 : Geeraert Weverberch x Maria Van Santen verkopen aan Sr. Joseph Vander Biest :

1) 52,50 roeden land in de prochie van AP op de Veijtsberch
- oost de goeden van dhoirs Arent Torrekens
- suyt den Nerauter
- west het goet van Macharis

2) 96 roeden land op de voorste Vijtsberch
- oost de goeden van dhoirs Michiel Van Cauwenberghe
- suyt cloostergoet van Ninove
- west Jacques De Cueleneer

dit voor 10 S / roede

Present : Jan Van Varenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Joos Van Vaerenberch schepenen


26.07.1700 : Jan Van Wijnendaele x Joanna Vander Poorten filia Adriaens verkopen aan Matthijs Mertens :

260 roeden land in Eychem opt Berrebroeckvelt
- oost Juffr. Theresia Vander Beken
- suyt Sint Jansgoet ten Dullen
- west de Armen van Eijchem en Ninove
- noort het gescheet van Oultre

dit voor 13 S / roede en ook 3 R voor een doecklaecken voor de huisvrouw van de verkoper

En aangezien op deze partij nog een klacht is van de erfgenamen van wijlen Sr. Gillis Van Vaerenberch en daarom is de koopsom betaald aan dhoirs Gillis Van Vaerenberch

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Pieter Buydens schepenen


26.07.1700 : Jan Van Wijnendaele x Joanna Vander Poorten filia Adriaens verkopen aan Mr. Jacques Viseur :

165 roeden land in Eychem op het Berrebroeckvelt
- oost Gasthuysgoet van Ninove
- suyt Sint Jansgoet in Gendt
- west Juffr. Theresia Vander Beken
- noort het gescheet van Outer

dit voor 13 S / roede en ook een doecklaecken van 30 stuivers

Ook hier een klacht vanwege dhoirs Gillis Van Vaerenberch die daarom de koopsom zullen ontvangen

Present : zie supra


03.10.1700 : Guilliam Garsie x Livina Vanden Eijnde verkopen met toestemming van de baljuw en schepenen over Marie De Leenheer minderjarige wees van wijlen Gillis en Livina Vanden Eijnde ( zie staat van goed anno 1698 ) verkopen aan Sr. Judocus Vander Biest :

98 roeden land in Eychem
- oost dhoors Adam De Naeyer
- suyt Mr. Jacques Viseur
- west de weese van Adriaen Vander Poorten
- noort Jan Lambrecht en dhoors Adriaen Thienpont

en is competerende de voorste weese

dit tot voldoening van 7 jaar crois van een rente van 4 L groot sjaars mitsgaders de deductie van het capittael van selven rente competerende aan Juffr. Franchoise Isabelle Van Oostendorp

de verkoop is gebeurd voor 8,5 S / roede

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch en Pr. Buydens


20.12.1700 : Laureijs De Cueleneer verkoopt aan Sr. Joseph Vander Biest borger en coopman der stede van Ninove :

55 roeden lant op het Eychemvelt
- oost de goeden van Gillis Cosijns
- west Joos De Cueleneer
- suyt de Wilder

dit voor 11 S / roede

Sr. Jan Van Varenberch meier , Cornelis De Maeseneer , Joos Van Vaerenberch en Gillis Buydens schepenen


20.12.1700 : Jan Van Vaerenberch meier van LvW verkoopt aan Sr. Joseph Vander Biest borger en coopman der stede van Ninove :

76 roeden lants in AP op den Holputte
- suyt St. Jansgoet in Gent
- noort de hooghen wech

dit voor 10 S / roede

Present : Adriaen De Cooman officier , Cornelis De Maeseneer , Joos Van Vaerenberch en Gillis Buydens schepenen